Strona WWW
Nawigacja: Zagospodarowanie odpadów
           Prowadzimy prace związane z zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne. Działamy zgodnie z wymogami i warunkami ochrony środowiska, nasze usługi prowadzimy w oparciu o stosowne decyzje na transport, zbieranie, odzysk odpadów.

            Zagospodarowujemy również produkty uboczne powstałe ze spalania węgla. Odpad ten może stanowić cenny surowiec lub materiał wykorzystywany w przemyśle betonowym, drogownictwie, górnictwie, rekultywacji krajobrazu.

Adres firmy / korespondencyjny:

RADAMO Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 211
04-458 Warszawa

Dane identyfikacyjne:

  • NIP: 952-211-94-43
  • REGON: 146131000

Dane Teleadresowe

Kontakt telefoniczny: +48 533 777 533

Kontakt e-mail: biuro@radamo.pl