Strona WWW
Nawigacja: Sprzedaż kruszyw
W swojej ofercie prowadzimy także sprzedaż kruszyw:


Kruszywa naturalne:

- łamane: granitowe, bazaltowe, dolomitowe, kwarcowe,
- mieszanki, grysy, kliniec, tłucznie itp ,
- żwir,
- pospółka,
- pospółka mrozoochronna,
- piasek,
- humus,
- ziemia ogrodowa.


Materiały z recyklingu:

- przekrusz betonowy,
- przekrusz ceglany,
- destrukt asfaltowy.

Posiadamy własną kopalnie kruszyw w miejscowości Skarboszewo w poblizu Warszawy (60km),
na której produkujemy wysokiej jakości pospółkę mrozoochronną posiadającą deklarację właściwości użytkowych. Nasza pospółka spełnia wymagania norm europejskich zharmonizowanych z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG "wyroby budowlane" tj. PN-EN 13242 "Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym" co potwierdziło akredytowane laboratorium badawcze. W drugim kwartale 2014 roku planujemy uruchomić własną linię do produkcji kruszyw, która wzbogaci naszą ofertę o takie produkty jak:
 
- piasek płukany 0-2mm,
- żwir płukany 2-8mm,
- żwir płukany 8-16mm,
- żwir płukany 2-16mm,
- żwir płukany 16-63mm.


Wycena według zapytania.

Adres firmy / korespondencyjny:

RADAMO Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 211
04-458 Warszawa

Dane identyfikacyjne:

  • NIP: 952-211-94-43
  • REGON: 146131000

Dane Teleadresowe

Kontakt telefoniczny: +48 533 777 533

Kontakt e-mail: biuro@radamo.pl